100 Mirrors

 

100 Mirrors Inclusive

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Tο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «100 Mirrors Inclusive» υλοποιείται στα πλαίσια του Erasmus+ ΚΑ 2 και αφορά στην εργασιακή ενδυνάμωση γυναικών με αναπηρία. Πρόκειται για μια δέσμη δράσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάδειξη της δημιουργικότητας των γυναικών και στην προώθησή τους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα 100Mirrors Inclusive στοχεύει στην διάδοση της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς στις γυναίκες με αναπηρία. Η βασική μεθοδολογία είναι εκείνη του ROLE MODEL και η επιλογή των 100 γυναικών προτύπων προέκυψε μέσα από τις 5 συμπράττουσες χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Λετονία και Μάλτα). Τα άτομα που επιλέχθηκαν αναμένεται να  λειτουργήσουν ως πρότυπα για άλλες γυναίκες  που επιθυμούν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση ή να βελτιώσουν την δημιουργικότητα και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

Προστιθέμενη αξία για τον φορέα

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το τρίτο κατά σειρά Mirror. Το πρώτο Mirror το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε ο φορέας μας βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το δεύτερο (100Μirrors Extended) το οποίο κατατέθηκε στον άξονα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), αλλά και του εξωτερικού (Lumsa, Unizar).

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://100mirrors-inc.eu/

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόγραμμα.


 

Στην Ευρώπη, όπου οι γυναίκες έχουν όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια, βρίσκουμε ακόμη τομείς όπου δεν ισχύει η ισότητα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η διαχείριση σε διάφορα τμήματα μιας εταιρίας, για παράδειγμα, δεν γίνεται συνήθως από γυναίκες. Φαίνεται ότι οι δημιουργικές, καινοτόμες και ηγετικές ικανότητες των γυναικών δεν θεωρούνται ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτές των ανδρών.

Το πρόγραμμα 100 MIRRORS έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατάστασης, με την ανάπτυξη μιας γραμμής επικοινωνίας, την ιστοσελίδα του, στην οποία οι γυναίκες επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και το πως κατάφεραν να βελτιώσουν την ζωή τους με το να ηγηθούν σε διάφορους τομείς, προσπαθώντας να μοιραστούν με άλλες το πνεύμα της επιχειρηματικότητας και της αυτενέργειας.

Η μέθοδος υποστήριξης μέσα από το mentoring και το coaching, προσθέτει συχνά ένα σχετικά υψηλό ποιοτικό επίπεδο εκπαίδευσης. Μέσω αυτού του προγράμματος οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σ' ένα εργαλείο καθοδήγησης : τις κάρτες καταγραφής. Ο στόχος είναι να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των άλλων γυναικών να εξελιχθεί σε επιχειρηματικό και να δραστηριοποιηθούν, είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους αλλά και να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τις ενδείξεις μέσα από την ανάλυση των ορθών πρακτικών που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ικανότητες και να ξεπερνούν τις δυσκολίες που συναντούν. Έτσι θα είναι σε θέση να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν άλλες γυναίκες, τι μεθόδους ακολούθησαν, πως ξεπέρασαν τον ανταγωνισμό και τις δυσκολίες και ποιές είναι οι απόψεις τους σχετικά με τις βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν.

 

Οι στόχοι μας είναι :

  • Ο προσδιορισμός των δεικτών και των επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων που θα χρησιμεύσουν στον εντοπισμό των γυναικών επιχειρηματιών σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα.
  • Η επιλογή 100 γυναικών-επιχειρηματιών από διάφορες ευρωπαικές χώρες οι οποίες χρησιμεύουν ως πρότυπα για άλλες που επιθυμούν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση ή στην ενίσχυση των δημιουργικών και επιχειρηματικών τους ικανοτήτων.
  • Να αρχίσει μια ανάλυση για το πως οι γυναίκες έγιναν επιχειρηματίες, τις μεθόδους που ακολούθησαν, τις δυσκολίες που συνάντησαν και τις επιδόσεις τους στις βασικές ικανότητες.

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 οργανισμοί από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Βρετανία(Σκωτία) και την Πολωνία, με διαφορετική εξειδίκευση ( Πανεπιστήμια, Τοπικές Επιχειρηματικές Ενώσεις, Οργανισμοί γυναικείας απασχόλησης, ομοσπονδίες και ενώσεις γυναικών επιχειρηματιών, οργανισμοί κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού) και επιπλέον 36 φορείς που λειτουργούν ως εργαζόμενοι φορείς (silent partners). Η κάθε χώρα εκπροσωπείται από διάφορους τομείς γνώσης που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως Πανεπιστήμιο, εκπρόσωποι από άλλους τομείς άτυπης εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Εγγραφη

στο ενημερωτικό μας δελτίο