ΜIGRATORY MUSIC

ΜIGRATORY MUSIC

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Migratory Music υλοποιείται στα πλαίσια του Erasmus+ ΚΑ2.  Στόχο του αποτελεί η προαγωγή της σημασίας της μητρικής γλώσσας των προσφύγων μαθητών που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία (6-10 ετών) μέσω τραγουδιών, νανουρισμάτων και ρυθμών από τις χώρες προέλευσης. Δάσκαλοι και καλλιτέχνες ανάπτυξαν ένα παιδαγωγικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει παιδιά, μητέρες, συγγραφείς και μουσικούς προκειμένου να ανακαλύψουν παιδικά τραγούδια ως στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Πέραν του κύριου ρόλου που διαδραματίζουν οι μητέρες στην μαθησιακή πορεία των παιδιών τους, το πρόγραμμα επιχειρεί να προσφέρει και μια σειρά από δεξιότητες που αφορούν τις ίδιες τις μητέρες και οι οποίες ενισχύουν και προάγουν την κοινωνική και επαγγελματική τους ενσωμάτωση. (Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη η ιστοσελίδα του προγράμματος)

 

Εγγραφη

στο ενημερωτικό μας δελτίο