Η φιλοσοφία μας

Σχετικά με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «ΕΔΡΑ» αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ''ΕΔΡΑ''.

Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων - Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.''ΕΔΡΑ'' είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, δραστηριοποιούμενος στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Νοητικής Υστέρησης από το 2001 με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας.

Η φιλοσοφία του φορέα μας, ο οποίος επί σειρά ετών μάχεται στο πλευρό των κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ομάδων, διέπει και το εκπαιδευτικό μας κέντρο.

 

Στόχοι του Κέντρου 

 

 • Προωθούμε την συμπεριληπτικότητα στην εκπαίδευση. Επιδιώκουμε την αποτίναξη του κοινωνικού στίγματος και την απομάκρυνση από στερεοτυπικές αντιλήψεις που στέκονται εμπόδιο σε μια προσβάσιμη, ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία της γνώσης
 • Προσανατολιζόμαστε στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες που βιώνουν με σφοδρότητα την οικονομική κρίση και απειλούνται με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό.
 • Προωθούμε την κοινωνική και ηθική οικονομία.
 • Στοχεύουμε στην παροχή επίκαιρων ποιοτικών γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
 • Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και ιδρύματα με τις ίδιες αρχές και επιχειρούμε να φτιάξουμε ένα εκπαιδευτικό δίκτυο προσανατολισμένο στις Κοινωνικές Αξίες.
 • Άξονα ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας αποτελεί η συνεχής ενημέρωσή μας γύρω από τις νέες τάσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθώς και η επικαιροποίηση των γνώσεων των στελεχών μας.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 • Αφορά εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Μη τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης.
 • Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην Εκπαίδευση και κατάρτιση Ενηλίκων.
 • Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά δίκτυα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση ή προωθούν αυτή.
 • Συνεργάζεται με ΚΔΒΜ, Εκπαιδευτικά Κέντρα όλων των βαθμίδων εντός και εκτός της χώρας, αλλά και φορείς για την επίτευξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Μπορεί να δραστηριοποιείται ή /και να αναπτύσσει παραρτήματα εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας
 • Μπορεί να αναπτύσσει και να παράγει και προωθεί εκπαιδευτικό υλικό
 • Μπορεί να διοργανώνει ή να συμμετάσχει σε καμπάνιες δημοσιότητας και προβολής εκπαιδευτικού έργου και ζητημάτων επαγγελματικής αποκατάστασης και προσανατολισμού.
 • Προωθεί προγράμματα συμβουλευτικής και ενέργειες για επαγγελματική αποκατάσταση και προσανατολισμό.
 • Ελέγχεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», και σε περίπτωση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα από τον Εκάστοτε Εθνικό Φορέα Διαχείρισης.
 • Λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, και σύμφωνα με τους κανόνες πολιτικής περί μη διακρίσεων.
 

Σχετικά με τον φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ''ΕΔΡΑ''

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ''ΕΔΡΑ''.

Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων - Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.''ΕΔΡΑ'' είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, δραστηριοποιούμενος στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Νοητικής Υστέρισης από το 2001 με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας.

Διαθέτει ISO 9001:2008, Διαχειριστική Επάρκεια και είναι ενταγμένος στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαικής Ένωσης (524950719942-02), στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (09112ΣΥΤ12066041Ν0042).

Αποτελεί μέλος σημαντικών δικτύων :

EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness), Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας <<ΑΡΓΩ>>, Ομοσπονδία Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος κ.ά.

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ''ΕΔΡΑ'' δραστηριοποιείται στους ακόλουθους άξονες :

 • Ψυχική Υγεία :

Λειτουργούμε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία <<Ιπποκράτης Ι & ΙΙ>>) και δύο προστατευόμενα Διαμερίσματα στο πλαίσιο του προγράμματος αποασυλοποίησης <<ΨΥΧΑΡΓΩΣ>>.

 • Νοητική Υστέρηση :

Λειτουργούμε τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης <<Νεφέλη>>, για άτομα που αντιμετωπίζουν μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση με συνοσηρότητα στοιχεία αυτισμού και σύνδρομο Down.

 • Παιδί και Οικογένεια :

Λειτουργούμε 4 Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα στην Αττική για παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες, ηλικίας 3-17 ετών, το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης-Προσχολικής Εκπαίδευσης ''Χρυσαλίδα'' για παιδιά με διάφορα σύνδρομα, ηλικίας 0 έως 6 ετών σε συνεργασία με  δήμους, το πρόγραμμα e-learning (Ύδρα) και κατ' οίκον θεραπείες. Οι υπηρεσίες είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2008 και παρέχονται με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των ωφελούμενων.

Παράλληλα, λειτουργούμε την Παιδική Πολιτιστική Λέσχη, μέσω της οποίας υλοποιείται στο Πάρκο Αντ Τρίτση το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα <<Στο βάθος..ΚΗΠΟΣ!>> για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

 • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες :

Υλοποιούμε προγράμματα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως άπορους, άστεγους και άτομα στο όριο της φτώχειας, μέσα από Κοινωνικές Δομές και το πρόγραμμα <<Στέγαση και Επανένταξη>>

 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα :

Έχουμε αναπτύξει σειρά ευρωπαικών πρωτοβουλιών (Erasmus+, Creative Europe κ.ά.) σχετικές με Ψυχική Υγεία, Πολιτισμό, Εκπαίδευση και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Αποτελούμε επικεφαλής των εταιρικών σχημάτων 'NEFELE'' και ''MENS'' για την ίδρυση των Ευρωπαικών Δικτύων για τη σύνδεση Ψυχικής Υγείας και αντίστοιχα Ψυχικής Υγείας και Αθλητισμού.

 • Άλλες δράσεις :

Υλοποιούμε εθελοντικά προγράμματα, διοργανώνουμε ετησίως το Φεστιβάλ Τέχνης και Ψυχικής Υγείας ''ART4MORE'' και ποικίλες άλλες πολιτιστικές δράσεις, την Παναττική Αθλητική Διοργάνωση ΑμεΑ, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για την Ψυχική Υγεία σε συνεργασία με την Ε.Π.Ο.

Εγγραφη

στο ενημερωτικό μας δελτίο