Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Σεμιναρίων

Διαδικασία Εγγραφής :

 • Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής που αντιστοιχεί στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Σεμινάριο για το οποίο ενδιαφέρεται ηλεκτρονικά και στην συνέχεια θα ενημερωθείτε με email για την διαδικασία εγγραφής. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν λάβει email, επιβεβαιώστε αν είναι έγκυρο το email σας ή ελέγξτε στα ''ανεπιθύμητα''.
 • Η εγγραφή μπορεί επίσης να γίνει από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-18:00 στα γραφεία μας.

Η συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Σεμινάριο περιλαμβάνει :

 • Εκπαιδευτικό υλικό, όπου απαιτείται σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτές
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Καφέ και σνακ στα διαλλείματα

Αναβολή Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου :

 • Σε περίπτωση αναβολής κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου λόγω ανωτέρας βίας, το Κέντρο υποχρεούται να ορίσει καινούργια ημερομηνία αναπλήρωσης καθώς και να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους μέσω email για τις αλλαγές διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου.

Απουσίες :

 • Σε κάθε μάθημα που παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος υπογράφει υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση
 • Το επιτρεπτό όριο απουσιών είναι το 20% του Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου
 • Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο ο εκπαιδευόμενος διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικός (έως μια ημέρα πριν) ή ηλεκτρονικά
 • Όσοι σπουδαστές ξεπεράσουν τις επιτρεπόμενες απουσίες δεν θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Εξόφληση Διδάκτρων :

 • Η πληρωμή πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο μέσω τραπέζης. Είναι απαραίτητο να αναφέρετε τα παρακάτω : το όνομα σας και τον τίτλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου στην κατάθεση που θα κάνετε στην τράπεζα, καθώς και να προσκομίσετε το καταθετήριο για να λάβετε την απόδειξη
 • Κατόπιν συνεννόησης η πληρωμή μπορεί να γίνεται με δόσεις (μέσω τραπέζης) κατά την διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου και μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής που θα έχει ορίσει το Κέντρο.

Επιστροφή Διδάκτρων και Προκαταβολής :

 • Σε περίπτωση ακύρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου από τον διοργανωτή.

Μη επιστροφή Διδάκτρων και Προκαταβολής :

 • Εάν ο εκπαιδευόμενος κατά την διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου επιλέξει να διακόψει την παρακολούθηση του.
 • Εάν δεν εμφανιστεί στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Σεμινάριο χωρίς ειδοποίηση.
 • Εάν ακυρώσει την συμμετοχή του την ημέρα της έναρξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου.

Βεβαίωση Παρακολούθησης :

 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος το Κέντρο παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Σεμιναρίου κι εφόσον έχουν τηρηθεί οι παραπάνω προυποθέσεις.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος :

 • Με την λήξη οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μια φόρμα αξιολόγησης, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν, εκθέτοντας την άποψη τους σχετικά με το Κέντρο, με το πρόγραμμα το οποίο παρακολούθησαν, τυχόν παράπονα και επισημάνσεις για τους εισηγητές.

Εγγραφη

στο ενημερωτικό μας δελτίο